Docenten

Informatie voor de Docent

Kerndoelen Techniek binnen het onderwijs
CARDAN Educatie streeft ernaar om m.b.t. de WERKSTUKKEN TECHNIEK aan alle kerndoelen te voldoen zoals die door het Ministerie van Onderwijs zijn opgesteld. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de onderstaande documenten:Praktijkvoorbeeld


Werkstukken

Met de door CARDAN Educatie ontwikkelde werkstukken wordt beoogd alle basisvaardigheden voor Techniek aan te leren zoals: tekening lezen, meten, zagen, boren, enz. Dankzij het gebruik van de modernste computertechnologie zijn de CARDAN werkstukken aantrekkelijk voor leerlingen en motiveren zij zichzelf om het maximale uit henzelf te halen...
Mede door deze keuze is de benodigde elektronica minimaal, de maakbaarheid optimaal en kan de docent de leerlingen gemakkelijk helpen. Wij streven ernaar om met zo min mogelijk elektronica zo veel mogelijke functionaliteit aan te brengen in ieder werkstuk. Uiteraard staan wij open voor uw ideeën om verbeteringen aan te brengen. Deze kunt u kenbaar maken via onze support-afdeling.

Bij diverse werkstukken kan gekozen worden voor een eigengemaakte print van multiplex of binnenkort ook de CARDAN basisprint. Door gebruik te maken van eigengemaakte printen wordt het aanleren van benodigde technische vaardigheden uiteraard bevorderd, maar wilt u sneller resultaat dan adviseren wij u gebruik te maken van de CARDAN basisprint.

Zekerheid !
In iedere docentenhandleiding is een storingsdiagram opgenomen indien een werkstuk onverhoopt niet mocht werken. Ook leerlingen kunnen hiermee zelf hun fout(en) opsporen... Uiteraard staat de support-afdeling altijd klaar om u als docent van dienst te zijn.
Volledigheidshalve attenderen wij u erop dat er auteursrechten rusten op de door CARDAN educatie ontwikkelde werkstukken.

STATIEGELD op niet gebruikte computerchips ....
Indien u computerchips van werkstukken wilt herprogrammeren voor andere werkstukken, dan kunt u bij uw bestelling deze naar ons toezenden. Uitgaande van onbeschadigde chips wordt na ontvangst op de factuur 1,00 Euro per computerchip als statiegeld in mindering gebracht.

Deel facturen ?
Indien dit voor u wenselijk is kunnen wij deelfacturen sturen (bijv. budgettering over meerdere secties). Wij verzoeken u hierover vooraf contact met ons op te nemen via Email.

Wij wensen u veel succes met de bouw van de werkstukken !