(C)opyright

copyrightcopyrightOp alle door CARDAN Educatie ontwikkelde werkstukken Techniek rusten auteursrechten en zijn gedeponeerd.

ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING van CARDAN Educatie mogen de volgende componenten met hun inhoud in welke vorm dan ook niet worden gekopieerd of gewijzigd:

• Lesbrieven (uitsluitend het maken van fotokopieen is toegestaan)
• Docenten handleiding
• Computerchips, incl. voorgeprogrammeerde software

Overtreding is strafbaar en zal op grond hiervan direct juridische stappen worden ondernomen !